Gå till sidans innehåll

Kontrollbesök efter hjärntumöroperation

På efterkontrollen efter hjärntumörsoperationen bedöms patientens återhämtning tillsammans med neurokirurgen.

Efter hjärntumöroperationen sker efterkontrollen på neurokirurgiska polikliniken 2–3 månader efter utskrivningen.

Undantagen är hypofystumörer, vars ytterligare behandling sker på en endokrinologisk enhet, samt stereotaktiska provtagningar, vars ytterligare behandling sker på en enhet för cancersjukdomar eller en neurologisk enhet.

På efterkontrollen säkerställer man att återhämtningen efter operationen har gått som förväntat. I praktiken kontrollerar man att såret har läkt och diskuterar patientens mående och situation. Vid behov gör man ännu en riktad klinisk undersökning. Därtill säkerställer man också att eventuella adjuvanta behandlingar är planerade eller har påbörjats. Vid behov planeras ytterligare utredningar, till exempel en undersökning av en neuropsykolog eller en undersökning av en läkare inom en annan specialitet.

Vidare uppföljning

Vissa patienter följs upp på den neurokirurgiska polikliniken, andra följs upp på en annan enhet, till exempel på neurologiska enheten eller enheten för cancersjukdomar. Beroende på sjukdomen bestäms var den vidare uppföljningen ska ske för att patienten ska få bästa möjliga vård.

Om uppföljningen sker på den neurokirurgiska polikliniken kommer man i grova drag överens om tidtabellen för nästa kontroll i samband med efterkontrollen, till exempel att nästa kontroll är om ett år. Tiden för uppföljningsbesöket kommer vanligtvis hem 1–2 månader före besöket. Tiden för eventuella bilddiagnostiska undersökningar kommer separat. Om bilddiagnostiska undersökningar planeras i samband med uppföljningsbesöket kan de också ordnas på ditt eget sjukhus. Om vi rekommenderar att din uppföljning fortsätter på ditt centralsjukhus kommer vi att instruera centralsjukhuset om detta.

Uppdaterad 3.8.2021