Gå till sidans innehåll

Patientorganisationer vid hjärnskada

Patientorganisationerna tillhandahåller information, kamratstöd, intressebevakning, utbildning och rehabilitering. Patientorganisationerna anordnar olika evenemang.

Hjärnskadeförbundet

Hjärnskadeförbundet är en intresseorganisation för personer med hjärnskador och deras närstående, och som syftar till att främja ett självständigt och jämlikt deltagande i samhället för personer med hjärnskador. Det syftar också till att utveckla forskning, behandling och förebyggande av hjärnskador. Organisationerna som hör till Hjärnskadeförbundet har verksamhet på ca 30 orter i olika delar av Finland.

Härnskadeförbundet som grundades 1992, bland annat

  • ger ut tidningen Aivoitus

  • gör handböcker om hjärnskador för personer med hjärnskador och deras närstående

  • anordnar utbildningar och seminarier om hjärnskador

  • ger vägledning i frågor som rör socialskydd och rehabilitering via Neuroneuvonta

  • anordnar anpassningscoachning

  • anordnar kamratstödsverksamhet

  • är involverad i erfarenhetsverksamhet

  • ger vägledning och stöd till föreningar för hjärnskadade, och

  • samarbetar med andra handikapporganisationer och myndigheter.

  • Bekanta dig med Hjärnskadeförbundets webbplats

TATU ry

TATU ry är en nationell stödförening för barn och ungdomar som skadats i en olycka eller som fått en patientskada, samt deras närstående.

Uppdaterad 24.1.2024