Gå till sidans innehåll

Långvarigt epilepsianfall

Om anfallet varar längre än 5 minuter eller om anfallen kommer så ofta att patienten inte hinner återhämta sig mellan dem, behöver hen omedelbar sjukhusvård.

Ett långvarigt epileptiskt anfall (status epilepticus) kan vara livshotande. Behandlingens effektivitet minskar ju längre anfallet räcker. En så effektiv behandling som möjligt i ett tidigt skede förbättrar dock prognosen. Därför rekommenderas det att ett anfall som varar mer än fem minuter betraktas som ett hotande långvarigt anfall och måste behandlas effektivt. Dödligheten och risken för skador ökar, särskilt om det epileptiska anfallet varar längre än 30 minuter. Riskprognosen påverkas också av typen av anfall, den bakomliggande orsaken och patientens ålder. Långvariga anfall förorsakar större risker för äldre personer än för barn.

Uppdaterad 11.1.2022