Gå till sidans innehåll

Hjärnblödningar som orsak till stroke

Symtomen vid en hjärnblödning liknar ofta symtomen vid en hjärninfarkt.

Symtomen omfattar ofta svaghet och domningar i ena armen och ena benet, vilket kan åtföljas av sluddrigt tal eller svårigheter att producera ord. Symtomen beror på i vilket område av hjärnan som blodet har läckt ut och orsakat en skada. Huvudvärk och illamående är också vanliga symtom på en hjärnblödning.  

Riskfaktorer för en hjärnblödning är  

  • blodtryckssjukdom  

  • rökning  

  • riklig alkoholkonsumtion  

  • sjukdomar i hjärnblodkärlen (till exempel en inflammation i hjärnblodkärlen, det vill säga vaskulit)  

  • blodförtunnande läkemedel  

  • störningar i blodkoagulationen. 

Efter en hjärnblödning är det särskilt viktigt att behandla blodtrycket effektivt. 

En hjärnblödning (på engelska ICH, intracerebral hemorrhage) är en spontan inre blödning i hjärnan utan någon skada eller annan tydlig orsak. Detta inträffar när en artär i hjärnan plötsligt brister, till exempel till följd av blodtryckssjukdom, och blod läcker in i hjärnvävnaden. Detta orsakar ett blodkoagel (markerad med en pil i bilden), som trycker på den omgivande hjärnvävnaden så att området lider av syrebrist och därmed skadas. Under några veckor kommer blodproppen att absorbera sig själv såsom ett blåmärke under huden. Ett kirurgiskt avlägsnande av blodkoagelet är sällan till någon nytta. 

En spontan hjärnblödning orsakas oftast av blodtryckssjukdom. Hos äldre personer är amyloid angiopati en vanlig orsak, där ett protein som kallas amyloid samlas inuti blodkärlets vägg och väggen försvagas, vilket ökar risken för rupturer.

SAB är en blödning under spindelvävshinnan, det vill säga subaraknoidalblödning. SAB orsakas vanligtvis av ett brustet aneurysm i hjärnan. Symtom på SAB är en explosiv, ovanligt kraftig huvudvärk och illamående. 

En hjärnblödning kan också uppstå utanför hjärnvävnaden. Dessa hjärnblödningar omfattar blödning utanför hårda hjärnhinnan, det vill säga epiduralblödning, subdural blödning och traumatisk subaraknoidalblödning, det vill säga traumatisk SAB. 

Kronisk subduralblödning är ofta resultatet av en tidigare skallskada och är vanligast hos äldre personer. 

Uppdaterad 4.9.2023