Gå till sidans innehåll

Läkemedel som påverkar förloppet vid MS

Läkemedlen som påverkar förloppet vid MS doseras oralt, intravenöst eller genom att injicera själv. Läkemedelssubstansen väljs beroende på sjukdomens undertyp.

8 sökresultat

Information - Läkemedel som påverkar förloppet vid MS
I läkemedlen som dämpar inflammationen vid aktiv skovvis förlöpande MS ingår subkutana (injiceras under huden) eller intramuskulära (injiceras i muskeln) och orala (tas via munnen) läkemedel. Man kan dessutom överväga okrelizumab som doseras intravenöst (i en blodåder).
Cytostatika
I vissa fall, om sjukdomen är aktivt progressiv eller om andra läkemedel av någon anledning inte är lämpliga, kan cytostatika såsom azatioprin som tas oralt eller mitoxantron som administreras...
Injektionsläkemedel som används för att behandla aktiv MS
Betainterferoner och glatirameracetat har använts i cirka 20 år. Dessa läkemedel administreras genom injektion i antingen subkutan vävnad eller muskeln, vanligtvis flera gånger i veckan. Vid egna...
Intravenösa läkemedel som används för att behandla aktiv MS
På senare år har ocrelizumab som administreras intravenöst blivit tillgängligt, vilket också kan användas för att behandla aktiv MS.
Intravenösa läkemedel som används för att behandla mycket aktiv MS
Natalizumab, ocrelizumab och alemtuzumab ges intravenöst på sjukhus. Dessa läkemedel används för att behandla mycket aktiv MS.
Läkemedel som främst används för att behandla primärprogressiv MS
Okrelizumab började användas på sjukhus våren 2018. Det är det första MS-läkemedlet som visat sig vara effektivt vid behandlingen av primärprogressiv MS. Det administreras intravenöst var sjätte...
Läkemedel som tas via munnen och används för att behandla aktiv MS
Läkemedel som tas via munnen och används för att behandla aktiv MS är teriflunomid som tas en gång om dagen som en tablett och dimetylfumarat som tas två gånger om dagen som en kapsel. Det senaste...