Gå till sidans innehåll

Hjärntumöroperation

Förloppet vid hjärntumöroperationer beror på tumörens läge och vilken typ av tumör det rör sig om.

Vissa tumörer kan avlägsnas helt, medan man ibland avlägsnar tumören partiellt. Detta innebär att så mycket som möjligt av tumören avlägsnas för att bromsa eller förhindra återväxt – eller för att lindra symtomen, om tumören till exempel trycker på synnerven eller någon annan nerv i hjärnan. Ibland tar man bara en biopsi på grund av de risker som är förknippade med tumörens läge eller storlek.

Att få ett vävnadsprov till en patolog är mycket viktigt vid tumörkirurgi. Var tionde tumör som upptäcks under en operation är av en annan vävnadstyp än vad man trodde utifrån bilderna. Dessutom kan tumörens genetiska typ påverka valet av behandlingar.

Kirurgisk behandling, dvs. mikrokirurgiskt avlägsnande eller partiellt avlägsnande av en hjärntumör

Den sövda patienten placeras i en ställning som är anpassad till tumörens läge (liggande, på sidan, på mage, sittande). Vid operationen används ofta en neuronavigator, som hjälper till att anpassa bilderna från magnetundersökningen till patientens anatomi. Håret rakas sparsamt – endast vid hudsnittet. Efter att huden öppnats avlägsnas en benbit för att möjliggöra en bra operationsväg, hjärnhinnan öppnas och tumörvävnaden avlägsnas med hjälp av olika mikrokirurgiska verktyg. Ett operationsmikroskop belyser operationsområdet och förstorar strukturerna, vilket gör det säkrare att avlägsna dem från tumören. Slutligen sätts benbiten tillbaka på plats med titannitar.

Tagning av provbit, dvs. biopsi

Även om tumören inte kan avlägsnas genom operation tas en provbit för att fastställa tumörens kvalitet i syfte att bestämma den fortsatta behandlingen. Provbiten kan tas antingen i en öppen operation, i vilket fall operationssättet inte skiljer sig från en operation där tumören avlägsnas (mastoidektomi), eller med hjälp av stereotaktisk teknik. Vid stereotaktisk teknik fästs en mätram på huvudet under lokalbedövning och en CT-skanning görs av huvudet. Med hjälp av ramen och bilderna beräknas tumörens läge och ett prov tas från tumörens insida genom ett borrhål med hjälp av en trubbig provtagningsnål.

Uppdaterad 3.8.2021