Gå till sidans innehåll

Val av epilepsiläkemedel i relation till associerade sjukdomar

Vissa epilepsiläkemedel hjälper också mot ångest, bipolär sjukdom eller smärta.

För en patient som lider av ångest kan läkaren till exempel välja pregabalin, som hjälper mot både fokal epilepsi och ångest. Det är också ett läkemedel som används mycket mot nervrelaterad smärta och vars användning hos epilepsipatienter alltid bör diskuteras med din behandlande läkare, eftersom det inte är lämpligt för generaliserad epilepsi och inte kan användas oregelbundet, eftersom det kan öka risken för anfall liksom andra epilepsiläkemedel som används oregelbundet. Valproat och topiramat kan förutom vid epilepsi även användas vid bipolär sjukdom och för att förebygga migrän.

Uppdaterad 11.1.2022