Gå till sidans innehåll

Kan jag ha ett aneurysm i hjärnan?

Ett hjärnaneurysm bekräftas genom en bilddiagnostisk undersökning av hjärnblodkärlen, där ett kontrastmedel används för att avbilda hjärnblodkärlen.

Icke-rupturerade aneurysm ger sällan upphov till symtom. För att ett icke-rupturerat aneurysm ska orsaka symtom måste det vanligtvis vara stort (vanligtvis flera centimeter) och trycka på hjärnnerven bredvid utbuktningen, vilket orsakar en funktionsstörning i hjärnnerven. Rökfrihet och en god kontroll av förhöjt blodtryck är de viktigaste sätten att undvika att aneurysm uppkommer och brister.

Aneurysm i hjärnan och ärftlighet

Om en person har två förstagradssläktingar (förstagradssläktingar = egna föräldrar, syskon eller barn) med ett diagnostiserat aneurysm eller SAB som den orsakar, rekommenderas ofta screening av symtomfria förstagradssläktingar, dvs. bilddiagnostiska undersökningar av hjärnblodkärlen, för att fastställa förekomsten av aneurysm. Dessa släkten har en något ökad risk för aneurysm. Denna ökade risk är ofta kopplad till en familjehistoria med rökning och blodtryckssjukdom, genernas roll i utvecklingen av aneurysm är visserligen fortfarande dåligt känd.

Det finns många olika typer av hjärnblödningar, med många olika orsaker och bidragande faktorer. Om du misstänker att en förstagradssläkting tidigare har haft hjärnblödningar är det av yttersta vikt att identifiera orsaken till hjärnblödningen. Med andra ord bör man veta om orsaken till hjärnblödningen definitivt var ett aneurysm eller inte. Screening rekommenderas endast om orsaken till hjärnblödningen var ett aneurysm. Det finns inget som motiverar screening på grundval av en oklar familjehistoria.

Uppdaterad 1.2.2021