Gå till sidans innehåll

Svårigheter att svälja efter en stroke, det vill säga dysfagi

Vid en akut stroke är sväljsvårigheter vanliga, men lindras ofta när återhämtningen fortskrider.

Sväljsvårigheter är vanliga i samband med en akut stroke. Sväljsvårigheterna är som svårast direkt efter insjuknandet och lindras ofta när återhämtningen fortskrider. En sväljsvårighet betyder att man sväljer maten, drycken eller saliven långsamt eller att det uppkommer svårigheter i samband med dessa.  

Symtom som tyder på sväljsvårigheter är: 

  • mat, dryck eller saliv rinner från mungipan  

  • det är besvärligt att svälja  

  • mat, dryck eller saliv tenderar att lätt tränga i luftstrupen, eller i ”fel strupe”, vilket orsakar hosta, harklande i struphuvudet och/eller en vattnig röst.  

  • maten blir kvar i munnen eller svalget efter att man svalt  

  • man måste svälja flera gånger för att rensa munnen eller svalget  

  • det går långsamt att svälja. 

Viktminskning, ökad slembildning och återkommande lunginflammationer kan bero på sväljsvårigheter. Sväljsvårigheter kan öka risken för näringsbrist och göra det svårt att genomföra en läkemedelsbehandling. 

Sväljningen kan ofta underlättas och risken för aspiration minskas genom att ändra livsmedlets konsistens till en form som är lättare och säkrare att svälja. Detta innebär vanligtvis att man förtjockar drycker och/eller finfördelar eller mosar maten. Vid modifiering av kostens konsistens bör man också ta hänsyn till att ändra läkemedlens konsistens för att matcha förändringarna i kosten och patientens förmåga att svälja.

Uppdaterad 4.9.2023