Gå till sidans innehåll

Att beakta vid kombinationsbehandling med epilepsiläkemedel

Vid kombinationsbehandling med epilepsiläkemedel kan biverkningarna öka om läkemedel med samma effekt används utan betydande ytterligare effekt.

Inte bara när det gäller effektivitet, utan även när det gäller biverkningar, eftersträvas ofta en så kallad rationell kombinationsbehandling, där läkemedel med olika verkningsmekanismer kombineras. Då får man ut en större effekt ur läkemedlen vid behandlingen av epilepsi, men biverkningarna ökar inte proportionellt. På samma sätt bör förekomsten och behandlingen av andra sjukdomar beaktas när man väljer epilepsiläkemedel. Läkemedel som utsöndras via levern är inte lämpliga för personer med leversjukdomar, och läkemedel som inte interagerar med läkemedel för andra sjukdomar är bäst för multisjuka personer.

Uppdaterad 11.1.2022