Gå till sidans innehåll

Hur fungerar läkemedlen som används vid Parkinsons sjukdom?

Läkemedelsbehandlingen av Parkinsons sjukdom syftar till att lindra sjukdomens symtom och förbättra patientens funktionsförmåga.

Titta på videon där neurologen Jukka Lyytinen berättar om läkemedelsbehandlingen av Parkinsons sjukdom. I videon förklaras varför inte alla får samma medicinering, vilka biverkningar läkemedlen mot Parkinsons sjukdom kan ha och huruvida patienter kan kontrollera sin egen medicinering.

Dopamin fungerar som en signalsubstans mellan nervcellerna i hjärnan. Vid Parkinsons sjukdom är det brist på dopamin, och läkemedelsbehandling används därför för att kompensera för bristen på dopamin i hjärnan. På det sättet kan man lindra många av symtomen på Parkinsons sjukdom.

Förutom läkemedel som påverkar dopaminsystemet finns det andra läkemedel och icke-farmakologiska behandlingar som kan lindra symtomen. Tyvärr finns det ännu ingen behandlingsform som kan bota Parkinsons sjukdom eller bromsa sjukdomsutvecklingen.

Uppdaterad 2.3.2022