Gå till sidans innehåll

Hitta dina resurser – psykologisk behandling av huvudvärk

Förutom läkemedel kan smärthanteringen också förbättras med psykologiska metoder och avslappning. Att öva på dessa är särskilt användbart om huvudvärken förekommer ofta

Mentala resurser hjälper dig att hantera huvudvärken

Svår huvudvärk kan ha en negativ inverkan på humöret, och humöret kan också påverkas av andra saker än huvudvärken. Belastning, ångest och stress kan förvärra kronisk smärta, även huvudvärkssymtom.

Psykologiska metoder kan användas för att försöka lugna de hjärnområden som aktiveras av långvarig smärta

Bilddiagnostiska undersökningar av hjärnan visar att långvarig smärta aktiverar bland annat känslocentrum som reglerar ångest, rädsla och andra sinnesstämningar. Det är därför viktigt att dessa frågor också beaktas vid behandling av kronisk huvudvärk.

Olika avslappningsmetoder, mindfulnessövningar och livs- och symtomhanteringsövningar kan minska huvudvärken. Det är också viktigt att man med hjälp av övningarna lär sig att förhålla sig lugnare till smärtsymtomet. Det gör att smärtan upplevs som mindre störande. Man får den största nyttan av smärthanteringsmetoderna genom att utföra dem regelbundet.

Du hittar övningar som smärtpsykologer utarbetat via länkarna nedan.

Uppdaterad 7.1.2022