Gå till sidans innehåll

Information om poliklinisk vård av patient med hjärntumör

​​​​​På polikliniken diskuteras fynden från bilddiagnostiken och en behandlingsplan upprättas tillsammans med patienten.

På polikliniken diskuteras fynden från bilddiagnostiken, vilken sjukdom det är fråga om, sjukdomens karaktär och rekommendationer för behandling/uppföljning med patienten. Varje patient är individuell och det finns inget enda rätt alternativ. En patient vill ha omedelbar kirurgisk behandling (även om det inte finns något omedelbart medicinskt behov av det) medan en annan vill undvika kirurgisk behandling så länge som det är möjligt. Alternativen diskuteras och man besluter i samråd om hur man ska gå vidare.

Vissa hjärntumörer följs upp och det är möjligt att ingen behandling behövs. Andra tumörer behandlas med kirurgi, strålbehandling, cytostatika eller en kombination av dessa.

  • Om det beslutas att uppföljningen ska ske på den neurokirurgiska polikliniken kommer man överens om ett ungefärligt schema i samband med besöket, till exempel att nästa kontroll är efter ett år. Den egentliga kallelsen till uppföljningsbesöket kommer närmare datumet för besöket.

  • Om bilddiagnostiska undersökningar planeras i samband med uppföljningsbesöket kan de också ordnas på närmaste sjukhus, om möjligt.

  • Om man beslutar om operation får du en uppskattning av operationstidtabellen under ditt poliklinikbesök och informeras om det exakta datumet när operationsdagen har bestämts.

Uppdaterad 3.8.2021