Gå till sidans innehåll

Huvudvärksdagbok vid klusterhuvudvärk

Följ upp terapiresponsen vid klusterhuvudvärk med hjälp av en dagbok. Om du har huvudvärksanfall flera gånger om dagen är denna dagbok till nytta.

Instruktionerna för att fylla i dagboken

  • Anteckna först ditt namn, födelsetid och innevarande månad och år. En tabell räcker för en månad.

  • Skriv ner de anfallsläkemedel du använder högst upp i kalendern. Ge varje anfallsläkemedel en bokstavskod (t.ex. Z = zolmitriptan nässpray, S = syrgasbehandling, I = sumatriptan injektion, B = ibuprofen).

  • I rutan bredvid rätt datum och tid anger du huvudvärkens intensitet på en skala från 1 till 4 (1=lätt, 2=medelsvår, 3=svår, 4=outhärdlig), huvudvärkens varaktighet (t.ex. 15 min, 1h 20min) och det anfallsläkemedel du tagit, med dina egna bokstavskoder.

  • Räkna i slutet av månaden ihop alla dagar som du har haft huvudvärksanfall. Lindrig bakgrundssmärta behöver inte antecknas eller så kan du anteckna ett litet b vid den dagen om du vill. Räkna antalet huvudvärksanfall under en månad. Räkna ihop de dagar du använt triptaner (t.ex. sumatriptan, zolmitriptan). Om du använde antiinflammatoriska läkemedel eller andra smärtstillande läkemedel kan du också inkludera dem i sammandraget.

  • Kom ihåg att ta med dig din huvudvärksdagbok till läkarmottagningen!

Uppdaterad 9.1.2022