Gå till sidans innehåll

Identifiera symtomen på en stroke och agera

Vid symtom som tyder på en akut cirkulationsstörning, ring omedelbart 112. En hjärninfarkt kan ofta förebyggas med snabb behandling. Du bör uppsöka sjukhus även om symtomen försvinner.

Följande symtom som börjar plötsligt är tecken på stroke:

  • hängande mungipa

  • svaghet eller domningar i ena armen och/eller ena benet

  • sluddrigt tal eller svårigheter att hitta/förstå ord

  • en synrubbning, till exempel dubbelseende eller blindhet på ena ögat

  • yrsel/balansstörning och svårigheter att gå.

Symtomen kan vara ett eller flera av ovanstående.

En hjärninfarkt kan förebyggas genom behandling på sjukhus, men behandlingen måste inledas så snart som möjligt, under de första timmarna efter att symtomen har uppkommit.

Även om symtomen försvinner måste orsaken till stroken snabbt redas ut och man måste påbörja förebyggande behandling. Detta kan förhindra återfall av stroke.

Identifiera symtomen och agera

Trombolysbehandling vid hjärninfarkt ska påbörjas inom 4,5 timmar efter att symtomen har uppkommit. Att snabbt påbörja behandling är avgörande för återhämtningen.

Om du märker att ett eller flera av följande symtom börjar plötsligt, RING 112.

  1. Be personen le. Hänger ena mungipan?

  2. Be personen sträcka upp båda händerna samtidigt. Är den ena handen svagare? Faller ena handen ner?

  3. Be personen säga en enkel mening. Är det svårt att prata?

Uppdaterad 26.9.2023