Gå till sidans innehåll

Gör så här om du misstänker subaraknoidalblödning (SAB)

De typiska symptomen på SAB är en explosiv och onormalt kraftig huvudvärk, som kan åtföljas av illamående, kräkningar och nedsatt medvetandegrad.

  • Explosiv och onormalt kraftig huvudvärk

  • Illamående och kräkningar

  • Nedsatt medvetandegrad

Om patienten har ovanstående symtom är det viktigt att söka akut vård. Ring i så fall omedelbart Nödcentralen på numret 112. Patienten förflyttas vanligtvis med ambulans till akutmottagningen på närmaste sjukhus.

Uppdaterad 1.2.2021