Gå till sidans innehåll

Nervsystemets plasticitet vid rehabiliteringen av MS

I rehabiliteringen utnyttjar man hjärnans plasticitet när man försöker lära sig på nytt olika färdigheter.

Rehabiliteringen av symtom som beror på neurologiska sjukdomar och nervskador baserar sig på hjärnans plasticitet. Vid en nervskada är rutten från hjärnan eller ryggmärgen till händer, ben, ansikte, kroppen eller de inre organen skadad. Nervcellerna är ett nätverk av stigar och vägar och det är möjligt att hitta en ny rutt. I rehabiliteringen försöker man återställa den funktionalitet som förlorats genom att leta upp en ny rutt i nervsystemet som ersätter den skadade rutten. Det är dock tidskrävande och besvärligt att hitta en ny rutt och rutten stärks endast genom träning. Besvär som trots ihärdig träning inte går att reparera kan ofta lindras med hjälp av hjälpmedel och nya rutiner.

Hur rehabiliteras skador på nervsystemet?

Vanligtvis är självständig motion den bästa rehabiliteringen i ett tidigt skede under sjukdomen. Ofta räcker detta också som den enda rehabiliteringen om man inte har några symtom alls eller endast några få. Om fler symtom uppträder är det avgörande för att rehabiliteringen ska lyckas att MS-patienten går från att vara en patient som mottar vård till en aktiv deltagare i sin rehabilitering. Mångprofessionell rehabilitering ökar funktionsförmågan och höjer livskvaliteten och kan hjälpa att minska tröttheten som upplevs när sjukdomen framskrider. Rehabiliteringen kan beroende på symtomen och behoven innefatta fysio-, ergo- och talterapi samt neuropsykologisk rehabilitering. I den kognitiva rehabiliteringen ingår initial information samt rådgivning om muskelvård och motion.

Symtomen ger ofta upphov till nya problem; till exempel kan värken öka vid belastning av stöd- och rörelseorganen eller förstoppningen förvärras när rörligheten minskar. Om rörelseförmågan är begränsad kan detta innebära en utmaning för viktkontrollen. Som stöd för viktkontrollen kan man få näringsrådgivning. I rehabiliteringen ingår också en möjlighet att träffa andra i en liknande situation. Vid mångprofessionell rehabilitering kommer man tillsammans överens om ett mål för rehabiliteringen, definierar vilka metoder som behövs för att uppnå målet och bedömer huruvida målet har uppnåtts.

Uppdaterad 11.3.2022