Gå till sidans innehåll

Körförbud vid epilepsi: Hur går jag vidare och hurdan hjälp finns att få?

Körförbud är ofta en av de mest utmanande aspekterna av att ha epilepsi.

Det kan finnas många praktiska svårigheter. Vissa måste till och med överväga att med mycket kort varsel flytta närmare arbetet eller tjänsterna från glesbygden. Så du har rätt att vara frustrerad, sårad och till och med arg. Många människor går igenom körförbudet och skälen till det om och om igen i sina egna tankar, med sina närstående och vårdpersonalen. Alla måste dock följa lagen.

Det bästa sättet att komma tillbaka bakom ratten är att behandla sin epilepsi väl. Ta reda på mer om din epilepsi, de läkemedel du ordineras och hur du kan behandla dig själv. Om du får ett nytt epileptiskt anfall ska du tala om det för din läkare så att behandlingen kan förbättras. Men ju effektivare behandlingen är, desto bättre blir det långsiktiga behandlingsresultatet för epilepsin. Desto mer sannolikt är det också att körtillståndet förblir giltigt under en lång tid.

Praktiska tips om du inte kan använda kollektivtrafiken; så här kan du organisera din pendling till arbetsplatsen och till affären:

  • genom samåkning

  • i samband med skolskjuts i glesbygden

  • för nödvändig bilanvändning på arbetsplatsen, kontakta företagshälsovården. Företagshälsovårdens roll är att hjälpa till när din hälsa förändras på ett sätt som påverkar din arbetsförmåga

  • en företrädare för företagshälsovården kan hjälpa dig att förhandla med din arbetsgivare om en omorganisation av ditt arbete

  • yrkesförare har rätt till omskolning som yrkesinriktad rehabilitering

Uppdaterad 11.1.2022