Gå till sidans innehåll

Behandling av narkolepsi hos barn och ungdomar

Behandlingen av narkolepsi hos barn och ungdomar liknar den hos vuxna. När det gäller barn är problemet med läkemedel att det finns relativt lite forskningsdata om behandlingen av narkolepsi hos barn.

En läkemedelsfri behandling av narkolepsi hos barn och ungdomar är i princip densamma, dvs. grunden utgörs av ett gott sömnunderhåll och regelbundna tupplurar. Detta är ofta en tillräcklig behandling för de allra minsta barnen. Det finns till exempel en hel del information om biverkningarna av metylfenidatpreparat och modafinil vid behandlingen av ADHD hos barn. De används också i behandlingen av narkolepsi hos barn. Trots begränsningarna behandlas narkolepsi hos äldre barn med samma preparat som vuxna, och den praktiska erfarenheten visar att detta kan göras säkert.

Olika former av psykosocialt stöd är särskilt viktiga när det gäller narkolepsi hos barn. Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp publicerade en bra sammanfattning av detta år 2005.

Uppdaterad 25.1.2024