Gå till sidans innehåll

Behandling av subaraknoidalblödning (SAB) på akutmottagning

På sjukhuset inleds behandlingen på akutmottagningen med en undersökning av patienten och med uppföljning och stödjande av grundläggande kroppsfunktioner.

På akutmottagningen på ett universitetssjukhus bedömer den som dejourerar inom neurokirurgi och/eller neurologi patientens tillstånd tillsammans med anestesiologen och vårdpersonalen. Omedelbart efter insjuknandet är det viktigt att ta hand om den allmänna vården av patienten, vilket bland annat omfattar tillräcklig andning, blodcirkulation och god smärtbehandling. Vanligtvis fortsätter vården på intensivvårdsavdelningen efter de bilddiagnostiska undersökningarna.

Den jourhavande neurokirurgen eller neurologen strävar efter att diskutera med patientens familj så snart situationen tillåter det. När en plötslig, våldsam sjukdom inträffar blir patientens anhöriga ofta chockade över vad som har hänt. Vårdpersonalen försöker stödja dem och ordnar krisstöd vid behov.

Uppdaterad 1.2.2021