Gå till sidans innehåll

Prehospital akutsjukvård vid hjärnskada

Om huvudskadan åtföljs av medvetslöshet eller förvirring ska du ringa efter hjälp.

Om en huvudskada leder till medvetslöshet eller svår förvirring, ihållande huvudvärk som blir värre under uppföljning eller kraftiga kräkningar, eller om ett plötsligt neurologiskt symtom uppstår, behövs ofta en ambulans. Kontrollera först om du kan väcka den medvetslösa personen genom att tilltala personen och ruska försiktigt dess axlar, och ring sedan nödnumret. En jourhavande vid nödcentralen talar om för dig vad du ska göra.

På Röda Korsets webbplats finns också instruktioner om första hjälpen och hur man ska förbereda sig för nödsituationer.

Den jourhavande vid nödcentralen och ambulanspersonalen behöver så mycket information som möjligt från närstående och vittnen om vad som hände: hur huvudskadan uppstod, hur hög hastigheten var vid trafikolyckor, om offret omedelbart blev medvetslöst, om patienten använder blodkoagulerande läkemedel och om ingen såg hur skadan uppkom, när personen senast sågs välbehållen.

Vid prehospital akutsjukvård av hjärnskador är snabbhet avgörande för prognosen. Ambulanspersonalen kommer att säkerställa att syretillförseln, blodcirkulationen och andningen är tillräckliga och påbörja vätsketillförsel om det behövs. Om den personen med huvudskadan är medvetslös sätts en andningstub (intubationstub) in och hen kopplas till en respirator. Om medvetandegraden är nedsatt och det finns misstanke om hjärnskada sövs den som behöver respiratorvård alltid med kortverkande narkosmedel så att medvetandegraden kan bedömas ordentligt direkt vid ankomsten till sjukhuset.

Särskilt vid trafikolyckor och fallolyckor med hög energi diagnostiseras ofta även skador på halsryggraden eller andra skador. Vid misstanke om hjärnskada utrustas patienterna för säkerhets skull också med en krage som stöder halsryggraden under transporten till sjukhuset. Om medvetandegraden tydligt sjunker eller om den huvudskadade är medvetslös, förs hen med ambulans eller helikopter direkt till ett central- eller universitetssjukhus.

Uppdaterad 24.1.2024