Gå till sidans innehåll

De vanligaste orsakerna till stroke hos personer i arbetsför ålder

Orsakerna och riskfaktorerna för en stroke är ofta annorlunda hos personer under 50 år än hos äldre personer. Hos personer i arbetsför ålder påverkar stroken också ofta familje- och arbetslivet.

Att ta reda på orsaken till hjärninfarkten är viktigt för att säkerställa att patienten kan behandlas så bra som möjligt och för att förhindra återfall av stroke. 

Hos unga människor är orsakerna till en hjärninfarkt i stor utsträckning desamma som hos äldre patienter, inklusive åderförkalkning, orsaker med ursprung i hjärtat och småkärlssjukdom som orsakas av en kombination av flera riskfaktorer. Orsakerna till en hjärninfarkt, särskilt hos unga människor, inkluderar dock fortfarande dissektion av halsartären och venös blodpropp i hjärnan, det vill säga sinustrombos. 

Trots noggranna utredningar blir orsaken till hjärninfarkt hos unga människor under 50 år fortfarande oklar hos upp till 40 procent av patienterna. Undersökningar har dock visat att denna grupp av patienter inte har en sämre prognos än andra med en uppenbar orsak. Dessa kryptogena infarkter hos unga människor undersöks också aktivt på universitetssjukhus i Finland. 

Uppdaterad 24.3.2023