Gå till sidans innehåll

Remiss för diagnostisering och behandling av svår epilepsi

Vid svår epilepsi bör neurologiska enheten på ett universitetssjukhus konsulteras utan dröjsmål på distans eller med remiss för att verifiera diagnosen och bedöma behandlingen.

Alla universitetssjukhus i Finland kan erbjuda multidisciplinära diagnostiseringar och vårdbedömningar av svår epilepsi och sätta in neurostimulering. I Finland har krävande bedömningar och kirurgisk behandling av epilepsi koncentrerats till två centra i Helsingfors (HUS) och Kuopio (KYS).

Dessutom anordnas det i Finland konsultation med en nationell multidisciplinär arbetsgrupp för utmanande sällsynta och svåra epilepsier och, vid behov, konsultation med det europeiska referensnätverket för sällsynta och svåra epilepsier (European Reference Network EpiCARE).

Uppdaterad 11.1.2022