Gå till sidans innehåll

Tillbaka till skolan eller studier efter en hjärnskada

För barn och ungdomar är målet efter en hjärnskada att återgå till skolan eller studierna. Det finns en mängd olika stödåtgärder som hjälper dig att framskrida i din skolgång och dina studier.

En planerad återgång till studier och skola stöder rehabiliteringen. Den rätta tidpunkten för att återgå till studierna planeras individuellt. Vid lindriga skador kan återgången till arbetet ske snabbt, men ibland behövs först en längre sjukledighet och tid för återhämtning.

Till exempel kan en individuell plan för hur utbildningen ska ordnas (IP) upprättas för att stödja inlärningen. Det är viktigt att den vårdande instansen och läroanstalten samarbetar. Speciallärarna, studiehandledarna och undervisningssamordnarna är nyckelpersoner när det gäller att komma överens om olika arrangemang. Vid behov kan samarbete även etableras med en kurator, psykolog och skolhälsovården.

Skolor och läroanstalter har olika sätt att underlätta studierna. Till exempel kan man komma överens om kortare skoldagar, specialarrangemang för prov eller få tillåtelse att åka hem om symtomen förvärras under skoldagen. Studietiden kan också förlängas.

På grundval av en ansökan och en läkares rekommendation kan studentexamensnämnden bevilja särskilda arrangemang för studentexamen, till exempel extra tid eller en tystare arbetsmiljö.

Alla har inte redan en studieplats, så efter en hjärnskada kan det behövas handledande utbildning, FPA:s nuotti-coachning eller handledd yrkesinriktad rehabilitering som försäkringsbolaget ordnar.

Efter en hjärnskada är det inte alltid möjligt att studera i enlighet med FPA:s krav på studiestöd. Då kan man överväga rehabiliteringspenning för unga eller rehabiliteringspenning från FPA eller ett försäkringsbolaget. Du kan redan studera småskaligt samtidigt som du får sjukdagpenning från FPA. Det är också möjligt att studera med rehabiliteringsstöd.

Uppdaterad 24.1.2024