Gå till sidans innehåll

Intensivvård av patient med hjärnskada

Syftet med intensivvård är att säkerställa patientens grundläggande kroppsfunktioner, dvs. tillräcklig och stabil blodcirkulation och syretillförsel till kroppen.

Mer allvarliga hjärnskador behandlas på den neurokirurgiska intensivvårdsavdelningen. Om patienten inte andas tillräckligt med luft eller inte kan hålla sina luftvägar öppna på egen hand måste hen ofta intuberas, dvs. få en andningstub insatt i luftstrupen och anslutas till en respirator för att säkerställa syresättningen och andningen. Detta förhindrar också att maginnehållet hamnar i luftvägarna. Ibland kan patienten behöva ges blodcirkulationsstödjande läkemedel för att säkerställa en tillräcklig blodcirkulation.

Syftet med intensivvård för en patient med hjärnskada är att förhindra att hjärnskadan förvärras och att hjärnskadan sprider sig. Behandlingen inriktas på att säkerställa en tillräcklig blodcirkulation och syretillförsel till hjärnan. Den hjärnsvullnad som ofta förekommer i samband med hjärnskador kan behandlas på flera olika sätt. Patienten kan till exempel kopplas till en respirator för att säkerställa en tillräcklig andning och sederas, dvs. ges läkemedel som dämpar aktiviteten i det centrala nervsystemet. Förvirring i samband med hjärnskador kan också behöva behandlas med lugnande läkemedel.

För att styra behandlingen och bedöma patientens tillstånd kan man använda sig av bilddiagnostiska undersökningar och till exempel mäta det intrakraniella trycket. Dessutom bedöms patientens medvetande regelbundet. Neurokirurger och neuroanestesiologer ansvarar för behandlingen av patienter med hjärnskador. På intensivvårdsavdelningen finns en sjukskötare hela tiden vid patientens sida och övervakar och behandlar patientens blodcirkulation och andning, samt följer upp patientens allmäntillstånd och medvetandegrad.

Utöver mätarna för hjärnverksamheten har en patient på intensivvårdsavdelningen intravenösa kanyler för administrering av läkemedel och intravenös vätsketerapi. Ofta mäts blodtrycket med hjälp av en kanyl som förs in i artären. Detta gör det också möjligt att ta blodprover från patienten utan att behöva göra upprepade injektioner. Patienterna har ofta också en urinkateter och en så kallad näsmagslang, genom vilken de kan få näringslösningar.

På intensivvårdsavdelningen ser man också till att patienten får tillräckligt med energi och eventuella infektioner behandlas. Aktiv fysioterapi är en viktig del av vården av patienter med hjärnskador på intensivvårdsavdelningen.

Vid neurointensivvård används en hel del apparater för att följa upp patientens tillstånd. Dessutom finns sjuskötaren hela tiden nära. Titta på videon om intensivvård högst upp på sidan.

Uppdaterad 24.1.2024