Gå till sidans innehåll

Klusterhuvudvärk

Klusterhuvudvärk är en sjukdom där svåra smärtattacker ofta förekommer runt ögat. Ögat kan också rinna och bli rött. Smärtattackerna behandlas med migränläkemedel och syrgasbehandling.

Typiska kännetecken för klusterhuvudvärk

Huvudvärken går ofta i rytm enligt tiden på dygnet och årstiden. Många kan till och med berätta vilken tid smärtan brukar börja. Vanligtvis börjar smärtan på morgonnatten, till exempel kring kl. 02–04, vilket inte är typiskt för migrän. Läkemedelsutlöst huvudvärk kan också väcka mitt i natten, men vaknandet nattetid upphör när de smärtstillande läkemedlen eller triptanerna minskas.

Övriga drag hos klusterhuvudvärk

Ögat på den sida som värker kan bli rött eller rinna, pupillen kan bli mindre, näsborren kan kännas tilltäppt eller rinna, ögonlocket kan hänga eller vara svullet, det kan förekomma en känsla av tryck i örat. Dessa symtom orsakas av avvikelser i det autonoma nervsystemets funktion vid huvudvärk. Dessa symtom kan också förekomma vid migrän, men de förekommer på båda sidor, dvs. symmetriskt, medan de vid klusterhuvudvärk endast förekommer på en sida (den sida där huvudvärken känns).

Klusterhuvudvärk kännetecknas av rastlöshet under huvudvärken. Att lägga sig ner förvärrar symtomen. Det är bättre att sitta på sängkanten eller gå runt, ibland utomhus. Ibland kan symtomen lindras då man sysslar med någonting.

Diagnosen klusterhuvudvärk kräver antingen förekomst av symtom från det autonoma nervsystemet på ena sidan eller typisk rastlöshet under värkanfallet.

Vad är klusterhuvudvärk?

Ett typiskt kännetecken för klusterhuvudvärk (även känd som Hortons neuralgi) är att huvudvärken är ensidig och ofta lokaliserad runt ögat. Den kan kännas över ett större område på ena sidan, ibland också i ansiktet eller vid örat. Smärtan är svår eller mycket svår och varar mellan 15 minuter och 3 timmar om den inte behandlas. Under smärtdagar kan anfallen förekomma i genomsnitt mellan en och åtta gånger.

Klusterhuvudvärk debuterar vanligtvis i 20–40 års ålder och är vanligare hos män.

Klusterhuvudvärk orsakar vanligtvis symtom periodvis. Anfallen kan inträffa flera gånger om dagen, vanligtvis i serier som varar mellan två veckor och tre månader. Därefter följer en symtomfri period som kan vara från månader till år.

Vid kronisk huvudvärk inträffar huvudvärksanfallen så regelbundet att det inte finns en paus på en månad under ett helt år. När en sådan svår situation har pågått i mer än ett år talar man om kronisk klusterhuvudvärk.

För behandling av anfall vid klusterhuvudvärk används läkemedel mot migränanfall, dvs. triptaner. Ofta behövs ett så snabbverkande preparat som möjligt, vilket är anledningen till att de flesta använder en nässpray (zolmitriptan eller sumatriptan) eller subkutant sumatriptan.

Att andas 100 procent syre i 15 minuter med en tät mask som är särskilt utformad för behandling av ett klusterhuvudvärksanfall kan hjälpa lika väl som triptaner. I bästa fall kan syrgasbehandling ersätta behandlingen med anfallsläkemedel.

När triptaner tas flera gånger per dag är det nödvändigt att senast då påbörja syrgasbehandling och att påbörja förebyggande medicinering för att minska på användningen av triptaner. Riklig användning av triptaner kan orsaka läkemedelsutlöst huvudvärk och minska effektiviteten av syret.

Om du misstänker att du har klusterhuvudvärk ska du tala med din läkare. Om huvudvärken är frekvent och huvudvärksserien inte verkar ta slut lönar det sig att påbörja förebyggande medicinering (t.ex. verapamil). Du kan försöka bryta serien med en kort kortisonkur. Kontinuerlig användning av kortison är inte ändamålsenligt och kan orsaka allvarliga hälsoproblem, såsom benskörhet och förlamning av binjurebarken.

Uppdaterad 3.2.2022