Gå till sidans innehåll

Information om aneurysm i hjärnan

Ett hjärnaneurysm är en påsliknande utbuktning där hjärnblodkärlen delar sig.

Aneurysm är mycket sällan en medfödd förändring, utan utvecklas istället i vuxen ålder. Särskilt rökare, personer med obehandlat högt blodtryck och kvinnor efter klimakteriet löper ökad risk att drabbas av aneurysm och hjärnblödningar till följd av att de brister. Icke brustna aneurysm är vanliga och det uppskattas att minst 2–3 procent av befolkningen, eller cirka 100 000–150 000 finländare, har ett icke-rupturerat aneurysm. De flesta av dessa ger inga symtom under livet, och de flesta aneurysm upptäcks som oväntade fynd i samband med bilddiagnostiska undersökningar av huvudet.

De flesta aneurysm brister inte, vilket är anledningen till att inte alla aneurysm som upptäcks av en slump behöver behandlas. När ett aneurysm brister uppstår en subaraknoidalblödning (SAB). Eftersom aneurysmer är relativt vanliga och eftersom riskfaktorer (rökning och blodtryckssjukdom) ofta förekommer i familjen, har en liten andel av patienterna även släktingar med aneurysmer eller genomgången SAB. Aneurysmen är dock mycket sällan ärftliga.

Uppdaterad 1.2.2021