Gå till sidans innehåll

Avdelningsvård för patient med subaraknoidalblödning (SAB)

När patientens tillstånd är stabilt fortsätter vården på vårdavdelningen. Återhämtningen stöds i enlighet med patientens individuella behov.

När patienten förflyttas till vårdavdelningen är återhämtningen fortfarande i ett tidigt skede, och hur återhämtningen och rehabiliteringen fortskrider är mycket individuellt. Den påverkas av många faktorer såsom patientens ålder, underliggande sjukdomar och utgångsläge. På vårdavdelningen kan patienten ha huvudvärk, illamående, förvirring och trötthet, vilket är normalt i detta skede av återhämtningen och förknippas med efterverkningarna av SAB. Själva bristningen har dock redan behandlats.

På vårdavdelningen får patienten grundläggande vård och stöd i självständiga aktiviteter

Vardagssysslor som hygien, matsituationer, att röra på sig och klä sig kan vara svåra och ansträngande i början, men det är möjligt att använda hjälpmedel och få stöd för att kunna agera självständigt. Rörelserna inleds försiktigt med hjälp av personalen. Om patienten har sidoskillnader i extremiteterna eller yrsel är det viktigt att använda hjälpmedel. I början måste man balansera mellan att få tillräckligt med vila och att röra på sig. Undvik långvarigt sängliggande eftersom det bromsar återhämtningen.

På vårdavdelningen följer man upp patientens medvetandegrad och allmäntillstånd. Patientens andning, blodcirkulation, vätske- och sockerbalans, temperatur och utsöndring tas om hand, eftersom balans i kroppen bidrar till återhämtningen. Hjärnblödningar är ofta förknippade med en störning i saltbalansen, som man strävar efter att korrigera. Näringen spelar en viktig roll för återhämtningen. Kosten stöds av kosttillskott och näringslösningar. Rökning är strängt förbjuden under perioden på vårdavdelningen.

Uppdaterad 1.2.2021