Gå till sidans innehåll

Fastställa typ av epilepsianfall

Anfallssymtomen är olika för olika typer av anfall.

Baserat på beskrivningen av anfallssymtomen bestäms typen eller typerna av anfall. Detta är av stor betydelse för att kunna välja den lämpligaste behandlingen.

Symtomen vid ett epileptiskt anfall beror på var den avvikande elektriska urladdningen är lokaliserad, hur den sprids i hjärnan och hur urladdningen stör hjärnans normala funktion.

Anfallsymtomens svårighetsgrad kan variera från ett anfall med medvetslöshet och kramper till lindrigare anfall där funktionsförmågan upphör eller är nedsatt under endast en kort stund. Medvetandet och funktionsförmågan kan också förbli normala. Anfallen kan vara från några sekunder till flera minuter, men går vanligtvis över av sig själva.

Epileptianfallen klassificeras enligt den internationella klassifikationen. Det viktigaste är att identifiera om anfallen är fokala eller generella, eftersom detta kommer att påverka behandlingen.

Uppdaterad 11.1.2022