Gå till sidans innehåll

Psykiska biverkningar av epilepsiläkemedel

Vissa epilepsiläkemedel kan orsaka psykiska biverkningar såsom depression och ångest.

Psykiska biverkningar är särskilt förknippade med användning av levetiracetam, perampanel, topiramat och zonisamid. Om personen med epilepsi har en känd historia av psykiska problem eller har upplevt psykiska problem från ett tidigare läkemedel, försöker man undvika dessa läkemedel i framtiden. När du börjar med eller byter epilepsiläkemedel är det viktigt att du kontaktar vårdenheten om du upplever humörförändringar eller har självdestruktiva tankar eller ett självdestruktivt beteende efter att ha börjat med ett nytt läkemedel.

Uppdaterad 11.1.2022