Gå till sidans innehåll

Orsaker till onormal trötthet

Vid narkolepsi är tröttheten ovanligt kraftig och åtföljs också av en återkommande tendens att somna, till exempel i lugna situationer.

Den holländska narkolepsiföreningen har gjort en video om symptomen på narkolepsi. Den har också översatts till finska. Videon finns på följande länk:

Trötthet är ett mycket vanligt symptom som alla upplever ibland. Till och med en av tio vuxna kan uppleva onormal trötthet dagtid. Det avser en situation där du somnar i en klart onormal situation, även när du inte vill det.

På befolkningsnivå är den vanligaste orsaken till trötthet dagtid en otillräcklig sömn. Behovet av sömn är individuellt och till och med lite sömnbrist kan göra att man somnar, om det fortsätter en längre tid. Sömnbrist kan vara förknippat med skiftesarbete eller att du är kvällspigg och ändå behöver vakna tidigt på morgonen för att gå till jobbet.

Sömnen kan vara tillräcklig, men av dålig kvalitet till exempel på grund av kontinuerliga andningsuppehåll. Sömnapné är en allmän sjukdom och dess symtom är till exempel intermittent snarkning, ett behov av att ofta gå på toaletten under natten och muntorrhet. Myrkrypningar i benen, smärta, klimakteriets värmevallningar, stress eller alkoholkonsumtion kan göra att sömnen är intermittent.

Depression orsakar ofta utmattning, men ibland också en trötthet som gör att man somnar. Andra ganska vanliga sjukdomar som orsakar trötthet dagtid, är till exempel hypotyreos och anemi. Mera sällsynta orsaker till trötthet är kroniskt trötthetssyndrom, multipel skleros och cirkulationsstörningar i hjärnan. Många mediciner kan orsaka trötthet, särskilt när medicineringen inleds.

Sjukdomar med översömnighet (narkolepsi och idiopatisk hypersomni) är mycket sällan orsakerna till trötthet dagtid, men deras symtom tenderar att vara mycket starka. Ungefär 1 av 2 000 personer lider av narkolepsi. Idiopatisk hypersomni är en extremt sällsynt sjukdom. En person med idiopatisk hypersomni sover varje dygn väldigt länge och en mycket djup sömn, men vaknar omtöcknad och lika trött som när han/hon gick och lade sig.

Uppdaterad 25.1.2024