Gå till sidans innehåll

Vård på intensivvårdsavdelning efter hjärntumöroperation

Efter hjärntumöroperationen fortsätter patientens vård på intensivvårdsavdelningen. Behandlingstiden varierar från några timmar till en uppföljning över natten, beroende på ingreppet.

Den här videon visar vad som händer på intensivvårdsavdelningen efter operationen.

På intensivvårdsavdelningen är de förberedda på att en patient kommer in på avdelningen på grundval av ett förhandsmeddelande från operationssalen. Patienten anländer till avdelningen i en säng, åtföljd av anestesiläkaren, en sjukskötare och en medikalvaktmästare.

En patient med hjärntumör har en egenvårdare under hela intensivvårdsperioden. Sjukskötaren kan även ha en annan patient att vårda, men vården sker hela tiden nära patienterna. Neurokirurgen och anestesiläkaren besöker patienterna regelbundet. Kirurgen som har opererat brukar ringa de anhöriga efter operationen och besöka patienten nästa dag för att prata med hen.

Vård på intensivvårdsavdelning

På intensivvårdsavdelningen ligger patienterna i sängar. Det är ännu inte tillåtet att äta och dricka under det första vårddygnet. Patienten får i sig vätska intravenöst och urinen dräneras genom en kateter.

Intensivvårdsavdelningen har många tekniska apparater som har ljud. Patienten är kopplad till övervaknings- och behandlingsapparater som kan förvirra och göra det obekvämt att ligga i sängen. Man har en syrgasmask för att främja återhämtningen från anestesin och operationen. Sjukskötaren vägleder, stöder och hjälper patienten i alla dagliga aktiviteter.

Sjukskötaren bedömer patientens medvetandegrad genom att ställa frågor om vardagliga saker och be hen utföra enkla saker. Smärtan bedöms och behandlas i syfte att göra återhämtningen från operationen så smärtfri som möjligt. Ett sår i huvudet är sällan särskilt smärtsamt, men huvudvärk kan förekomma. Illamående är vanligt efter en operation. Det förebyggs och behandlas med läkemedel.

Korta besök av anhöriga är inte förbjudna på operationsdagen, men patienten kan vara mycket trött och då stöder inte besöken återhämtningen. Det går bra att ringa till intensivvårdsavdelningen för att diskutera din anhörigas tillstånd med egenvårdaren. Beroende på hur din anhöriga mår kan du också ha ett kort samtal med hen per telefon.

Uppdaterad 3.8.2021