Gå till sidans innehåll

Spasticitet efter en stroke

Spasticitet är ett vanligt tillstånd efter en hjärninfarkt och hjärnblödning och drabbar upp till hälften av patienterna.

En stroke kan orsaka ökad muskelspänst, det vill säga spasticitet, på grund av skador på det centrala nervsystemet, vilket gör att musklerna i extremiteterna drar ihop sig okontrollerat och överaktivt. Graden av spasticitet varierar från person till person. Till exempel kan beröring, temperaturförändringar eller att påbörja en rörelse orsaka en ökning av muskelspänsten. De spastiska musklerna befinner sig i ett konstant spänningstillstånd, vilket kan göra det svårt att röra på sig eller utföra dagliga aktiviteter. Å andra sidan kan spasticiteten också utnyttjas i vissa situationer. 

Spasticitet kräver inte nödvändigtvis behandling. Vid behov kan spasticiteten behandlas med rörelseterapi, stretchning och stödskenor för att förhindra felställning av extremiteterna. Vid svår spasticitet kan man använda läkemedel eller botulinuminjektioner som ges några gånger per år. 

Uppdaterad 4.9.2023