Gå till sidans innehåll

Åldrandet påverkar minnet och informationsbearbetningen

Med åldern blir minnet och informationsbearbetningen mer känsliga för störningar. Den försämring av minnet som förknippas med normalt åldrande påverkar dock inte självständigheten eller de dagliga aktiviteterna i någon större utsträckning.

Det kan bli svårare att lära sig nya saker i äldre år än när man var yngre. Inlärningen går långsammare och kräver mer repetition. Det är ofta svårt att komma ihåg och göra flera saker samtidigt. Åldrandet kan synas i situationer som kräver snabba reaktioner eller flexibilitet. Å andra sidan kommer kunskap, färdigheter och erfarenhet med åldern, vilket kan hjälpa en att förstå komplexa helheter.

Betydelsen av situationsfaktorer, såsom vakenhetstillstånd och störningar i miljön, blir allt viktigare för minnet med åldern.

Tabell 1. Förändringar i olika minnesprocesser vid normalt åldrande.

Inpräglingen i minnet försämras.

Lagringen i minnet är inte nedsatt.

Det blir svårare att återkalla saker.

Bearbetning som kräver initiativ och ansträngning försvagas.

Den fria återkallelseförmågan försvagas.

Ledtrådsbaserad och kognitiv framplockning bevaras.

Inverkan av situationsrelaterade faktorer betonas.

Tabell: Erkinjuntti T, Remes A, Rinne J, Soininen H (red.) Muistisairaudet. Helsingfors: Kustannus Oy Duodecim, 2015

Uppdaterad 23.1.2023