Gå till sidans innehåll

Förberedelser och anestesi vid hjärntumöroperation

Anestesi är den process där patienten sövs ner.

Videon visar vad som händer i operationssalen.

I operationssalen ger sjukskötaren en patientrapport till operationsteamet. Patienten flyttas sedan till operationssalen och sjukskötaren fäster blodtrycksmätaren, hjärtmonitorerna och pulsoximetern. Operationsteamet går igenom checklistan innan anestesin påbörjas.

Narkosläkemedlen ges vanligen genom en kanyl som förs in i en ven i armen. Ibland används även läkemedel som administreras via inandningsluften vid anestesi. När patienten har somnat sätts en andningstub in för att hålla de övre luftvägarna öppna och patienten kopplas till en respirator.

Patienter med hjärntumörer får också en artärkanyl insatt för att mäta blodtrycket och för att göra det enkelt att ta blodprover. Dessutom katetriseras urinblåsan.

Vid generell anestesi får patienten ett narkosläkemedel och smärtstillande läkemedel samt en muskelrelaxant som får patientens muskler att slappna av. Eftersom narkosläkemedlen kan sänka patientens blodtryck kan blodtryckshöjande läkemedel ges vid behov. Livsfunktionerna följs noggrant upp under hela anestesin.

När operationen är klar slutar man ge narkosläkemedel och antikroppar mot muskelrelaxanten ges vid behov. Beroende på operationens längd och typ väcks patienten antingen direkt i operationssalen, i uppvakningsrummet eller långsamt på intensivvårdsavdelningen. Andningstuben kan orsaka halsont eller heshet i rösten efter uppvaknandet, men detta är övergående. Narkosläkemedel kan orsaka illamående, men detta förebyggs och behandlas med läkemedel.

Uppdaterad 3.8.2021