Gå till sidans innehåll

Anteckningsbok för vardagen med en närstående som haft en stroke

Denna anteckningsbok hjälper dig att se om det finns områden i vardagen där din familj skulle behöva hjälp eller stöd.

Det är värt att ta med anteckningsboken som stöd för minnet och som diskussionsunderlag, till exempel till ett uppföljnings- eller rehabiliteringsbesök för en person som har drabbats av en cirkulationsstörning i hjärnan, eftersom den kan hjälpa till att avgöra om det finns behov av särskilda stöd eller tjänster som kan underlätta vardagen. 

Bekanta dig med ämnena och frågorna i formuläret i lugn och ro innan diskussionen med läkaren eller sjukskötaren. 

  • Reflektera över svaren på frågorna och anteckna dina iakttagelser.  

  • Skriv också ner dina egna frågor, bekymmer, erfarenheter och tankar.  

  • Formuläret är i första hand till för dig själv, men du bör ta upp dina observationer från vardagen med den vårdande instansen.  

  • Du behöver inte svara på alla frågor om du inte vill, eller om du känner att de inte berör dig. 

Iakttagelserna i anteckningsboken ger en möjlighet att diskutera familjens situation tillsammans. Det är viktigt att du tar upp dina känslor och dina bekymmer. Diskussioner hjälper till att förebygga vardagsproblem. Det är upp till familjen att bestämma vem som ska delta i diskussionen med vårdpersonalen. Syftet är att hjälpa till att hitta lösningar på utmaningar i vardagen. Diskussionen kan genomföras på distans via nätet. 

Skriv ut och bekanta dig med anteckningsboken för närstående på denna länk: 

Uppdaterad 11.9.2023