Gå till sidans innehåll

Stress och utmattning som orsak till minnessvårigheter

Vid överbelastning minskar prestationsförmågan. Kognitiva symtom, särskilt i arbetsför ålder, är ofta förknippade med stress, utmattning och affektiva störningar.

Även tillfällig stress kan orsaka minnes- och koncentrationsproblem. Det kan bli svårt att memorera, förstå helheter, tänka, lösa problem och skapa nytt. Nedstämdhet kan förvärra symtomen ytterligare.

De flesta arbetstagare blir stressade när arbetsuppgifterna, arbetsarrangemangen eller interaktionsfaktorerna överskrider en viss tröskel. Stresskänsligheten varierar från person till person, och livsomständigheterna spelar också en roll. De stressrelaterade svårigheterna att bearbeta information brukar minska när situationen lugnar ner sig.

Utmattning är resultatet av långvarig överbelastning

Utmattning är en sjukdom som utvecklas till följd av långvarig stress i arbetet, där resurserna är förbrukade och prestationen försämras. Utmattning kännetecknas av en övergripande trötthet, förlust av en känsla av meningsfullhet i arbetet och en försämrad yrkesmässig självkänsla.

Utbrända personer har ofta svårigheter med koncentrationen, minnet och inlärningen. Det kan också förekomma psykisk eller fysisk ohälsa. Utmattningen utvecklas gradvis och kan leda till tillfällig arbetsoförmåga. Återhämtningen kan också ta lång tid. Arbetsrelaterade insatser, tillsammans med förmannen, är avgörande för rehabiliteringen och för att förhindra återfall i utmattning. Bedömningen av dina egna arbetsvanor och ditt psykiska välbefinnande börjar naturligt hos företagshälsovården.

Uppdaterad 23.1.2023