Gå till sidans innehåll

Motion för MS-patient

Det är bra om en MS-patient intar en rörlig livsstil. Om man lyssnar på kroppen och identifierar skoven får man hjälp med att skapa en motions- och vilorytm.

Olika typer av folksjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes utgör ett hot för MS-patienter på samma sätt som för andra. Till exempel kan inflammationer som orsakas av bakterier öka sjukdomssymtomen och till och med leda till ett skov. För att upprätthålla hälsan och motståndsförmågan finns det många orsaker till att sträva efter en rörlig livsstil och ett mångsidigt näringsintag. En rörlig livstid hittar man genom rätt livsinställning via olika motionssätt, genom vänner och olika hobbyer genom vilka man söker efter en glädje att röra sig och en regelbundenhet som passar en själv. Den som har MS måste även kunna vila emellanåt.

MS och en rörlig livsstil

I samband med skov i skovvis förlöpande MS måste man hålla en paus i motionerandet. Ibland kan redan en liten fysisk ansträngning göra symtomen ännu besvärligare. När skovet lättar är det bra att ta det lugnt när man återupptar motionerandet. Under tröttheten som är förknippad med en kraftigare MS är det bra att vila. Tröttheten kan också lindras genom att kyla ner kroppen.

Om symtomen ökar tillfälligt under motionerandet mellan skoven gör det inget. Även vid rätt typ av motionerande kan symtomen för MS förvärras när kroppstemperaturen stiger. När kroppens kondition förbättras effektiveras även dess värmereglering. Det hjälper ofta att ha en bra rytm mellan motion och vila, dricka tillräckligt med vatten och kyla kroppen till exempel i duschen innan motionerandet. För att undvika att symtomen förvärras kan man till exempel försöka fördela motionsprestationerna så att de fördelas över dagen. Dessutom kan man försöka röra sig ute under en sval tidpunkt på dagen. Man hittar bäst rätt sätt att motionera, mängd vila och typ av motion genom att prova och lyssna på kroppen.

Uppdaterad 11.3.2022