Gå till sidans innehåll

Basinformation och anpassningsträning vid demenssjukdomar

I ett tidigt skede av sjukdomen är det bra att lära sig mer om sjukdomen, behandlingsalternativ och tjänster för personer med demenssjukdom. Information om dessa ges vid de inledande informationsmötena och vid anpassningskurserna.

Du bör delta i de första informationsmötena så snart som möjligt efter diagnosen, eftersom de ger aktuell information om behandling och stöd samt kamratstöd från andra i samma situation. De inledande informationsmötena omfattar föreläsningar och kurser och anordnas av kommunen.

Anpassningskurserna stöder patienten och dennes närstående under förändringen som sjukdomen orsakat. Kurserna ger fördjupad information om demenssjukdomar och relaterad rehabilitering och stödnätverk samt kamratstöd. Kurserna är multidisciplinära och gruppbaserade, men tar också hänsyn till individuella behov.

Anpassningskurser anordnas av Folkpensionsanstalten (FPA). Kriterierna för kurserna har ändrats i början av 2021. Anpassningskurserna riktar sig nu antingen till personer under 68 år som deltar tillsammans med en vuxen närstående eller till personer över 68 år som deltar tillsammans med en vuxen närstående. Det finns ingen övre åldersgräns. En anpassningskurs är lämplig för personer med en lindrig demenssjukdom som behöver stöd för att klargöra sin livssituation och kan delta i gruppbaserade handledda aktiviteter.

Uppdaterad 23.1.2023