Gå till sidans innehåll

Information om symtom vid Parkinsons sjukdom

Långsamma rörelser, stelhet och skakningar är de vanligaste symtomen på Parkinsons sjukdom. Symtomen uppträder till en början vanligtvis bara på ena sidan av kroppen. Titta på videorna för att se hur symtomen ser ut.

Skakningar som orsakas av Parkinsons sjukdom förekommer vanligtvis i armen eller benet när extremiteten är i vila. Armen kan t.ex. skaka när den vilar i knäet eller hänger bredvid kroppen. Skakningar i armen eller huvudet, som särskilt förekommer vid aktivitet och spänning (t.ex. när man håller i en kaffekopp), kan däremot vara essentiell tremor, som är en helt annan sjukdom.

Vid Parkinsons sjukdom kan skakningar förekomma förutom i armar och ben även i kroppen eller käken. Skakningarna syns inte alltid utåt, men de kan kännas som inre darrningar.

Titta på videon om de typiska skakningar som förknippas med Parkinsons sjukdom.

Långsamheten innebär att alla rörelser blir långsammare. Gången blir långsammare, det blir svårare att skriva och även talet kan bli långsammare. I allmänhet blir rörelserna långsammare så småningom och därför lägger man inte alltid märke till det.

Förutom att rörelserna blir långsammare kännetecknas Parkinsons sjukdom av att rörelsebanorna blir mindre. Ansiktet blir mindre uttrycksfullt, armarna rör sig mindre vid gång och rörelserna blir trögare.

Simos rörelser har blivit långsammare på grund av Parkinsons sjukdom när han inte har medicinering. Medicineringen korrigerar situationen. Se videon.

Stelhet är ett vanligt symtom, särskilt med stigande ålder. Den kan bero på många saker, varav alla inte är sjukdomar. Stelheten vid Parkinsons sjukdom utvecklas gradvis, men är lätt att själv känna igen. Stelheten kan variera under dagen och kan vara mer uttalad vissa dagar.

Stelheten kan vara ensidig, särskilt i tidiga stadier av sjukdomen, och uppträder vanligtvis på samma sida som skakningarna.

För att hålla balansen när man sitter, står och går krävs ett smidigt samspel mellan de perifera nerverna, musklerna, balansorganet, ögonen och hjärnan. Om någon av dessa är skadad eller har en tillfällig störning kan det vara svårt att hålla balansen. Dålig balans höjer risken för att ramla och skapar en känsla av osäkerhet och rädsla för skador.

Vid Parkinsons sjukdom försämras hjärnans förmåga att bearbeta information om hållningen från muskler, hud och leder, och mekanismerna för att korrigera balansen är bristfälliga.

Hjärnans förmåga att producera snabba rörelser är nedsatt vid Parkinsons sjukdom, vilket ofta påverkar balansen. Med hjälp av regelbunden motion kan balansen ändå bibehållas och till och med förbättras – även vid Parkinsons sjukdom.

Stelhet, långsamma rörelser och skakningar kallas motoriska symtom. Utöver dessa är Parkinsons sjukdom nästan alltid förknippad med andra symtom, som kallas icke-motoriska symtom, eftersom de inte påverkar rörelserna.

Hur många andra symtom en person med Parkinsons sjukdom drabbas av varierar från person till person.

Uppdaterad 2.3.2022