Gå till sidans innehåll

Neurofysiologiska undersökningar vid epilepsi

Elektroencefalografi, det vill säga en EEG-undersökning, mäter den elektriska aktiviteten i hjärnbarken.

EEG hjälper till att diagnostisera epilepsi och avgöra vilken typ av epilepsi det rör sig om. Mellan anfallen kan dock en EEG-undersökning ge ett helt normalt resultat.

EEG:s känslighet för att upptäcka förändringar som förknippas med epilepsi kan ökas genom djupandning, det vill säga hyperventilation (försökspersonen andas så djupt som möjligt i tre minuter under övervakning av en sjukskötare) och, vid ljuskänslig epilepsi, genom aktivering med blinkande ljus. En minskning av vakenhetstillståndet och sömnen förstärker också de avvikande EEG-fynden. Av den anledningen används ibland inspelade EEG-registreringar efter att patienten har vakat (s.k. sömndeprivations-EEG) för att diagnostisera epilepsi.

Lokalisering av det epileptiska fokuset med hjälp av video-EEG är ett alternativ i fall där kirurgisk behandling övervägs.

Uppdaterad 11.1.2022