Gå till sidans innehåll

Vad är stroke?

Med stroke avses hjärninfarkt, hjärnblödning eller en övergående cirkulationsstörning i hjärnan (TIA).

Vanliga symtom på stroke är att ena mungipan hänger, förlamningssymtom i ena armen och/eller benet och talsvårigheter. Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar där blodcirkulationen till hjärnan är störd i något område av hjärnan på grund av en blodpropp eller blödning orsakad av blodkoagel. Den omgivande hjärnvävnaden lider då av syrebrist. Om tillståndet varar i mer än några timmar kan det leda till bestående skador på hjärnan.

Sjukdomen som orsakas av en blodpropp kallas hjärninfarkt. Om en blodpropp orsakad av blodkoagel öppnas snabbt (till exempel om blodkoaglet går sönder eller transporteras bort), uppstår ingen permanent skada på hjärnan och symtomen går över. Ett sådant tillstånd kallas en övergående cirkulationsstörning i hjärnan (TIA, transitorisk ischemisk attack). Vid en hjärnblödning brister ett eller flera blodkärl och orsakar en blödning i den omgivande hjärnvävnaden. Hjärninfarkt, TIA och hjärnblödning går under samlingsnamnet stroke.

Varje år drabbas cirka 14 000 personer i Finland av en hjärninfarkt eller hjärnblödning. Ungefär en fjärdedel av de drabbade är i arbetsför ålder. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Finland.

Uppdaterad 26.9.2023