Gå till sidans innehåll

Parkinsons sjukdom och läkemedelsbehandling av andra sjukdomar

Vissa läkemedel som används för andra sjukdomar kan förvärra symtomen på Parkinsons sjukdom.

Sådana läkemedel är bland annat gamla starka antipsykotiska läkemedel (neuroleptika), de antidepressiva läkemedlen paroxetin och fluoxetin samt proklorperazin som motverkar illamående. Vissa läkemedel mot Parkinson är inte lämpliga att användas samtidigt med andra läkemedel, så det är bra att berätta för din läkare om din Parkinson-medicinering.

Med MAO-B-hämmare är det bra att undvika fluoxetin, hostmediciner som innehåller dextrometorfan och smärtstillande läkemedel med tramadol. Järnpreparaten fördröjer absorptionen av levodopa, så dessa bör tas vid olika tidpunkter på dagen.

Uppdaterad 2.3.2022