Gå till sidans innehåll

Viktiga råd efter sinustrombos

Du kan med dina egna handlingar påverka återhämtningen efter sinustrombos.

Ibland kan sinustrombos ha en tendens att återkomma. Du kan själv påverka risken för återfall genom att vidta följande åtgärder. De blodförtunnande läkemedlen bör också beaktas i det dagliga livet. 

  • Om du röker, sluta röka.  

  • Upprätthåll hälsosamma levnadsvanor och motionera tillräckligt. Ät en hälsosam och mångsidig kost.  

  • När symtomen har försvunnit kan du återgå till dina normala dagsrutiner. Återhämtningen är dock individuell, så lyssna noga på din kropp.  

  • Det rekommenderas att man slutar använda p-piller senast när man slutar använda antikoagulantia. Du behöver inte nödvändigtvis sluta ta p-piller omedelbart efter att du har diagnostiserats med sinustrombos, eftersom det är säkert att ta p-piller samtidigt som antikoagulantia och det ökar inte risken för blodproppar. En samtidig användning kan till och med vara önskvärd för att minska blodförlusten under menstruationen. Alternativa former av preventivmedel är Mirena- eller kopparspiral.  

  • För kvinnor som funderar på tillökning i familjen rekommenderas en bedömning på polikliniken för kvinnosjukdomar (med remiss från mödrarådgivningen). Om du blir gravid efter sinustrombos ordineras du förmodligen antikoagulantia under hela graviditeten, och behandlingen fortsätter under några veckor efter förlossningen med lågmolekylärt heparin för att förhindra blodproppar. 

Kamratstöd 

Behovet av kamratstöd är individuellt. Många insjuknade upplever dock att de har fått ovärderlig hjälp genom kamratstöd. 

Uppdaterad 11.9.2023