Gå till sidans innehåll

Symtom vid MS

Symtomen vid MS kan vara olika och individuella. Symtomen beror på var inflammationshärdarna och nervskadorna som beror på deras följdtillstånd finns i hjärnan och ryggmärgen.

MS är en inflammatorisk och nedbrytande sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Men MS medför inga andra direkta skador i kroppen. Symtomen och sjukdomsförloppet är mycket individuella. Efter flera skov kan återhämtningsförmågan hos det centrala nervsystemet försvagas och med tiden kan symtomen försämra funktionsförmågan. Förändringen i funktionsförmågan är individuell och den påverkas förutom av sjukdomsaktiviteten även av personens fysiska och psykiska funktionsförmåga samt levnadsvanor och rehabilitering.

Symtomen är individuella och ofta olikartade

Symtomen som sjukdomen orsakar beror på var i hjärnan och ryggmärgen inflammationshärdarna är belägna och de kan därför vara mycket olika.

  • Skador på rörelsenerverna kan orsaka muskelsvaghet eller muskelstelhet framför allt i benen, osäkra rörelser och skakningar.

  • Skador på känselnerverna orsakar vanligtvis känselbortfall i fötterna och fingrarna eller händerna, vilket framkommer som en känselgräns, klåda eller stickningar, sensibilisering eller nervsmärta.

  • Skador på syn- och ögonnerverna kan leda till nedsatt syn, smärta bakom ögonen, svårigheter att fokusera blicken eller dubbelseende.

  • Gångsvårigheter, balansstörningar, yrsel och försämrad fingerfärdighet kan orsakas av inflammationsförändringar i lillhjärnan, funktionsstörningar på flera områden i det centrala nervsystemet eller störningar i samverkan mellan dessa.

  • Symtomen kan även omfatta störningar i urinblåsans och tarmens funktion och ibland även nedsatt sexuell förmåga.

  • Tröttheten som MS orsakar är kraftigare än den trötthet som orsakas av sömnbrist eller motion. Tröttheten tilltar framför allt vid fysisk ansträngning eller stress. Varm inomhustemperatur, varmt väder och feber kan också förvärra tröttheten genom att kroppstemperaturen stiger.

  • Smärtförnimmelserna kan också vara kraftigare hos en MS-patient.

  • Inflammationsförändringarna i hjärnan kan dessutom göra det svårare att koncentrera sig och försvåra inlärningen samt göra att tankearbete och till exempel talproduktion känns jobbigare än vanligt.

Uppdaterad 11.3.2022