Gå till sidans innehåll

Kamratstöd vid hjärnskada

Kamratstöd handlar om att dela med sig av sina erfarenheter med en annan person som gått igenom samma sak.

Utöver den vård och det stöd som ges av vårdpersonal är det möjligt att få hjälp av kamratstödjare. Att prata med människor som har gått igenom liknande situationer kan göra det lättare att anpassa sig till sin egen situation. Kamratstöd kan hjälpa dig att inse att du inte är ensam och att det finns andra som har gått igenom samma sak. Ömsesidigt utbyte av erfarenheter kan hjälpa dig att hantera situationen.

Kamratstöd är en viktig form av volontärarbete som samordnas och stöds av Hjärnskadeförbundet. Kamratstöd för barn och ungdomar och deras närstående samordnas av TATU ry.

Kamratstöd finns tillgängligt antingen personligen eller vid olika möten som föreningarna ordnar. Kontakta din lokala förening, Hjärnskadeförbundet eller TATU ry.

Uppdaterad 24.1.2024