Gå till sidans innehåll

Skador som penetrerar hjärnan

Skador som penetrerar hjärnan är sällsynta i Finland.

Röntgenbilden visar en pil som penetrerat skallen.

Penetrerande skador är vanligtvis svåra hjärnskador och är oftast förknippade med mord eller olycksfall på arbetet. Andra typiska penetrerande skador är krigsskador, bland annat skott- och splitterskador. Dessa är dock mycket sällsynta i Finland. I Finland är skottskador i huvudet vanligtvis förknippade med självmordsförsök och leder ofta till döden.

Ibland innebär olycksfall på arbetet att ett främmande föremål penetrerar skallen, till exempel om man faller med en skruvmejsel i munnen eller i samband med olyckor med tryckluftsverktyg. Prognosen varierar avsevärt beroende på var skadan är belägen. Om medvetandegraden är god efter en penetrerande skada är prognosen i de flesta fall ganska god. Vanligtvis avlägsnas det främmande föremålet kirurgiskt och skadan på skallen och hjärnhinnorna korrigeras.

Uppdaterad 24.1.2024