Gå till sidans innehåll

Problem med rörligheten efter en stroke

En stroke kan påverka rörelseförmågan genom till exempel förlamningssymtom, känselbortfall, balans- eller perceptionsproblem.

Du kan behöva ett hjälpmedel eller stöd av en annan person för att kunna röra på dig. Att röra på sig kan kräva mer ansträngning och orsaka mer trötthet än tidigare. 

Rehabiliteringen inleds under sjukhusvården och fortskrider i enlighet med individens egna resurser och behov. Rehabilitering av rörelse- och funktionsförmågan främjas inte bara genom multidisciplinär terapi, utan också i samband med dagliga aktiviteter. Att själv vara aktiv är nyckeln till framsteg i rehabiliteringen. 

Uppdaterad 4.9.2023