Gå till sidans innehåll

Kamratstöd för MS-patienter

Kamratstödet är ett nätverk av personer vars existens, hjälp och stöd är viktiga för många med MS.

Med MS-diagnosen får symtomen ett namn och den sjuka insikt i att det finns andra som lever i en motsvarande situation. Kamratstödsnätverket stöder dem som insjuknat och hjälper med att minska känslan av att vara olik. MS-hoitajat ry samlar berättelser från andra i samma situation och kontaktuppgifter till dem för att vara ett stöd för MS-patienterna. Förutom det stöd som hälso- och sjukvårdspersonalen erbjuder ordnar lokala MS- och neuroföreningar i hela Finland som är medlemmar i Finlands Neuroförbund (Neuroliitto) ordnar olika evenemang och träffar för MS-patienter och deras närstående.

Uppdaterad 11.3.2022