Gå till sidans innehåll

Traumatisk subaraknoidalblödning, alltså traumatisk SAB

En traumatisk subaraknoidalblödning uppstår som en blödning på hjärnans yta, under spindelvävshinnan.

En datortomografibild av hjärnan, som visar blod i vitt på hjärnans yta, mellan hjärnvindlingarna i hjärn-ryggmärgsvätskan.

Om blödningen från en skallskada uppstår i cerebrospinalvätskan kallas detta traumatisk subaraknoidalblödning eller traumatisk SAB (på latin: haemorrhagiasubarachnoidalis, på engelska traumatic subarachnoid haemorrhage).

Spindelvävshinnan, det vill säga araknoidea omger ryggmärgen och hjärnan som en tätt sluten påse på ytan av hjärnvindlingarna, och hjärn-ryggmärgsvätskan cirkulerar runt hjärnan och ryggmärgen i denna påse. Ryggmärgsvätska bildas ständigt i bland annat hjärnventriklarna inne i hjärnan, och vätskan flödar normalt in från hjärnan genom hjärnventrikelsystemet, släpps ut runt hjärnan och återabsorberas slutligen tillbaka till blodcirkulationen.

Traumatisk SAB innebär därför att det finns blod på hjärnans yta i hjärn-ryggmärgsvätskan. Ofta resulterar en huvudskada i blod främst lokalt nära skadeområdet. Blodet försvinner av sig självt och ger vanligtvis inga symtom. Ibland kan blodet orsaka en mild inflammatorisk reaktion i hjärnhinnorna och orsaka hjärnhinneirritation – huvudvärk, lindrigt illamående, stelhet i nacken och ljuskänslighet.

Om mycket blod läcker ut i hjärn-ryggmärgsvätskan kan det orsaka en blockering i vätskecirkulationen, antingen i ventrikelsystemet inne i hjärnan eller i de små nystanen från vilka vätskan normalt absorberas till blodcirkulationen. Detta leder i sin tur till att för mycket vätska ansamlas. Hjärnventriklarna kan växa och det intraraniella trycket kan öka. Då talar man om en störning i hjärnvätskans cirkulation, dvs. likvor eller hydrocefalus, vattenskalle. Hydrocefalus kräver ibland kirurgisk behandling.

Traumatisk SAB har i undersökningar visat sig avsevärt minska överlevnadsprognosen för personer med hjärnskador. Orsaken till detta har inte kunnat fastställas. Det har föreslagits att skador till följd av traumatisk SAB ofta är mer högenergiska än genomsnittet och att den ökade dödligheten skulle kunna bero på associerade skador till följd av högenergiska skador, såsom skador i bröstkorgen eller buken. Å andra sidan vet man också att blod som har läckt ut i hjärn-ryggmärgsvätskan orsakar irritation och inflammationsreaktioner i hjärnhinnorna och hjärnvävnaden.

Om traumatisk SAB är den enda skadan som hittas hos en patient med hjärnskada brukar återhämtningen dock gå ganska snabbt – blodet försvinner från hjärn-ryggmärgsvätskan inom några veckor. I sällsynta fall kan det i ett senare skede (månader eller till och med flera år senare) utvecklas en störning i hjärnvätskans cirkulation som kräver behandling.

Uppdaterad 24.1.2024